Chào mừng đến với công ty bảo vệ đại bình

điện thoại hotline Mr Thương 0912189656

Bảo vệ đại bình
Đại Bình

LỢI ÍCH CHO KHÁCH HÀNG

27-10-2014 10:56:53 | Lượt xem: 997 | Lợi ích cho khách hàng

Thực tế đã khẳng định dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp của công ty cổ phần dịch vụ bảo vệ Đại Bình là giải pháp đem lại lợi ích toàn diện về tổ chức nhân sự, kinh tế, bảo đảm an ninh trật tự an toàn là vô giá.

1. LỢI ÍCH VỀ HÀNH CHÍNH, TỔ CHỨC NHÂN SỰ

 - Lựa chọn nhân viên bảo vệ phù hợp theo yêu cầu của công việc và thay đổi nhân viên bảo vệ đột xuất hoặc theo định kỳ;

 - Có lực lượng nhân viên bảo vệ chịu trách nhiệm nòng cốt trong việc bảo vệ an ninh trật tự theo thời gian thống nhất;

 - Thông báo, trao đổi, bổ sung hay chấm dứt dịch vụ bảo vệ mà hai bên đồng thuận;

2.  LỢI ÍCH TÀI CHÍNH KHÔNG PHẢI TRẢ

 -  Chi phí đồng phục;

 - Chi phí thiết bị, công cụ hỗ trợ

 - Chi phí ngày lễ, tết

 - Chi phí BHXH, BHYT

 - Chi phí làm thêm giờ

 - Chi phí ăn ở

 - Chi phí văn phòng phẩm

 - Chi phí tuyển dụng, đào tạo huấn luyện nhân viên bảo vệ

 - Chi phí quản lý, điều hành, kiểm tra, giám sát

 - Chi phí trả lương và thưởng

3.   LỢI ÍCH BẢO ĐẢM AN NINH TRẬT TỰ LÀ VÔ GIÁ

 - Bảo đảm an ninh trật tự suốt ngày và đêm trong tuần và tháng

 - Bảo vệ tài sản, thiết bị, hàng hóa không thiệt hại do những hành vi cố ý hoặc vô ý do cầu thả dẫn đến hậu quả tác hại, không xảy ra trộm cắp từ trong nội bộ hoặc từ ngoài

 - Duy trì ổn định, nề nếp bền vững mọi nhân viên, khách giao dịch tuân thủ nội quy, quy định của chủ quản

 - Thường xuyên kiểm tra, luyện tập sử dụng hệ thống thiết bị phòng chữa cháy

 - Thường xuyên kiểm tra, giám sát bảo vệ mọi người duy trì thực hiện nghiêm kỹ luật lao động, nội quy an toàn lao động

 - Duy trì, giám sát, hỗ trợ giảm thiểu tiết kiệm chống lãng phí điện nước hoặc nguyên vật liệu, vệ sinh môi trường

 - Bảo mật tuyệt đối những thông số liên quan đến sản xuất, kinh doanh

 - Bảo vệ lãnh đạo, nhân viên khách hàng tránh bị khủng bố, đe dọa, đình lãng công, làm phương hại đến tính mạng, tài sản

 - Thực hiện sơ cấp cứu ban đầu, di tản, thoát hiểm trong trường hợp khẩn cấp

 - Hỗ trợ tư vấn những vấn đề có liên quan trực tiếp đến an ninh, trật tự cho khách hàng

 - Báo cáo cụ thể tình hình an ninh trật tự trong ca, ngày, tuần, tháng và những sự vụ không bình thường cho khách hàng

 - Chịu trách nhiệm liên hệ, phối hợp, cộng tác với cơ quan và công an địa phương để bảo đảm tuyệt đối an toàn cho khách hàng và khu vực